Sogn Næring er eigd av Sogndal kommune og næringslivet i Sogndal, og er såleis ei felles satsing for å gi arbeidet med næringsutvikling i regionen eit løft.


Kontakt oss

 
IMG_2305.JPG

Dagleg leiar

Torgeir Skålid
Mob: 975 87 931
torgeir@sognnaring.no

bilde+GCTH.jpg

Seniorrådgjevar

Gunn Cecilie Timberlid Hundere
Mob:930 91 743
gunn-cecilie@sognnaring.no

Sogn Næring AS
Trolladalen 30,
6856 Sogndal

E-post: post@sognnaring.no
Profilhandbok: www.sognnaring.no/profil


Styret i Sogn Næring

- valt på Generalforsamlinga 24. april 2019

  • Agnar Holen - styreleiar

  • Karin Vikane

  • Eli Grete Høyvik

  • Cecilie Njøs

  • Jørgen Christian Lindstrøm

  • Stig Ove Ølmheim

  • Anders Bjærke - møtande vara

  • Rita Navarsete - vara

  • Jan Petter Vadheim - vara

 

Årsmeldingar:

Rekneskap: