Sogn Næring er eigd av Sogndal kommune og næringslivet i Sogndal, og er såleis ei felles satsing for å gi arbeidet med næringsutvikling i regionen eit løft.


Kontakt oss

 
IMG_2305.JPG

Dagleg leiar

Torgeir Skålid
Mob: 975 87 931
torgeir@sognnaring.no

Sogn Næring AS
Trolladalen 30,
6856 Sogndal

E-post: post@sognnaring.no
Profilhandbok: www.sognnaring.no/profil


Styret i Sogn Næring

- valt på Generalforsamlinga 25. april 2018

  • Agnar Holen - styreleiar
  • Karin Vikane
  • Yngve Hallèn
  • Cecilie Njøs
  • Jørgen Christian Lindstrøm
  • Stig Ove Ølmheim
  • Anders Bjærke - møtande vara
  • Rita Navarsete - vara
  • Jan Petter Vadheim - vara
 

Årsmeldingar:

Rekneskap: