Sogn Næring er eigd av Sogndal kommune og næringslivet i Sogndal, og er såleis ei felles satsing for å gi arbeidet med næringsutvikling i regionen eit løft.


Kontakt oss

 
IMG_2305.JPG

Dagleg leiar

Torgeir Skålid
Mob: 975 87 931
torgeir@sognnaring.no

Foto: Håvard Nesbø

Rådgjevar

Lisbeth Bringebøen
Mob: 917 76 422
lisbeth@sognnaring.no

Sogn Næring AS
Trolladalen 30,
6856 Sogndal

E-post: post@sognnaring.no
Profilhandbok: www.sognnaring.no/profil