Vil du vekse?

Ønskjer du å vidareutvikle bedrifta, auke veksten eller sette til live ein god idè? Da er du på rett plass. Dei fleste treng ny kunnskap for å utvikle seg, effektivisere, digitalisere (eller kanskje robotisere?) og her kan Sogn Næring hjelpe deg.

 

Hos oss får du:

ikon4.png

   5 timar gratis rådgjeving og hjelp til utviklingsprosessar

Les meir om Næringshageprogrammmet.

Hjelp til søknadar og andre formaliteter

 
ikon5.png

Tilgang til nettverk

Sjekk ut utviklingsmiljøet i FUS.

ikon3.png

Gode råd på vegen

 

jatak kaupanger.jpg

Jatak Kaupanger

"Sogn Næring har fungert som prosjektleiar og sparringspartnar i fleire utviklingsprosjekt. Dei utgjør ei viktig rolle som koordinator og nav mellom små og mellomstore bedrifter i indre Sogn. Vi kjem til å nytte oss ytterligare av deira kompetanse framover."

- Anders Bjærke, dagleg leiar

nordbohus.jpg

Nordbohus

"Erfaringane våre med Sogn Næring er svært positive. Dei har stor kunnskap om det lokale næringslivet. Der dei ikkje har kunna bidrege sjølv har dei funne gode prosjektleiarar og kompetanse eksternt som me har hatt stor nytte av."

 - Dag Loftesnes, dagleg leiar