Nyttige malar og dokument

Her finn du malar og dokumkent som er nyttige ved oppstart av bedrift:

Kommunalt næringsfond

Søknad Kommunalt Næringsfond

Søknadsskjema Inkubator

Opptakskrav Inkubator 

 

Linkar

Her finner du lenker til sentrale organisjonar og institusjonar som kan hjelpe til med finansiering og etablering av prosjekt og verksemder:

Innovasjon Norge

Driftig

Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane

Fjord Inkubator

Sogndal kommune

Fjord Invest

Sparebanken Vest - Næringsstifitinga i Sogn og Fjordane

Altinn - reglar for å starte og drive bedrift

SIVA