Treng du penger til idéen din?

Søknadsfristen til Kommunalt næringsfond for Leikanger og Sogndal gjekk ut 15. oktober 2019. Vi kjem attende med informasjon om næringsfond i Nye Sogndal kommune frå 01.01.2020.

Vi hjelper deg gjerne med andre finansielle verkemiddel til å realisere idéen din eller utvikle bedrifta di. Ta kontakt!

 
ikon2.png

Det kommunale næringsfondet vert nytta til: 

  • Tiltak som fremjer næringsutviklingsarbeidet i kommunane.

  • Tilrettelegging og støtte til nyetableringer og dei minste bedriftene.

  • Forstudie og forprosjekt, utvikling av nye forretningsområde og lokalbaserte prosjekt i større bedrifter.

Tildelingar frå næringsfondet i 2017

Tildelingar frå næringsfondet i 2018