Har du ein god idé?

Sogn er ein smart plass å starte bedrift. Tilbodene er gode og det er mange som ønskjer å hjelpe gode idear. Vår ambisjon, på vegne av Leikanger og Sogndal kommune, er å tilby dei beste føresetnadane for å lukkast som gründer.

Kva ventar du på?

 

Hos oss får du:

 
rådgjeving.png

5 timar gratis rådgjeving og gode råd

kursing.png

Etablerarkurs

hjelputvikling.png

Hjelp til utvikling av verksemd og idé

 
hjelp_formaliteter.png

Hjelp til formaliteter ved drift og oppstart

Sjå nyttige malar ved etablering.

kontor_nettverk.png

Kontorplass og nettverk

Sjekk ut Gründersenteret FUS.

 

 
marte-ember.jpg

Ember Logistikk

"Eg knyta kontakt med Sogn Næring under Fjellsportfestivalen i 2017. Dei tilbaud 3 månader gratis kontorplass og oppstarts-stønad om eg fekk tilslag på søknad til næringsfondet. Det fekk eg og Ember Logistikk blei starta. Eg vart fort kjend med nettverket dei har, heilt essensielt for å få i gang dei første oppdraga."

- Marte Nordgård Fossland

Sognefjordkaffe_12web.jpg

Sognefjorden Kaffibrenneri

"At eg kom inn i miljøet på Campus Sogndal, fekk meg kontorlokalar og rådgjeving var heilt klart avgjerande for at ting skulle «gå vegen» for min del. Eg har fått innvilga økonomisk stønad gjennom Sogn Næring og det har vore uvurderleg ... og så er jo dette kjekke folk også!"

- Kjetil Russenes


Er du gründer i Sogn? Sjekk ut driftig.no. Dei samlar nytting informasjon og tilbyr gratis kurs.