Utvikling av bedrift

Det primære tilbodet vi tilbyr til etablert næringsliv er nettverksaktivitetar gjennom konkrete prosjekt eller som del av Sognefjorden Næringshage.

Nettverk
Vi kan hjelpe til med å etablere nettverk og bidra til å finne finansiering til nettverket. Eksempel på nettverk vi er involvert i er: Økosystemnettverket, printnettverket og industrinettverket.

Sognefjorden Næringshage
Nærigshagen er det primære tilbodet til etablert næringsliv i Sogn. Verksemdene i næringshagen arbeider primært innanfor reiseliv, mat eller teknologi. Verksemdene held i hovudsak til i Indre Sogn.