Leikanger Næringshage

Leikanger Næringshage er lokalisert i Gamlehotellet og bankbygget i sentrum av Leikanger.

Her er det samla omlag 20 bedrifter med til saman 50 tilsette.

Her er eit bedriftsmiljø med kontor, parkering, møterom, kantine og ulike kompetansemiljø.

Ledig kontorareal

I bankbygget er det ledige kontor med fjordutsikt. Det er også ledig areal i 1. etg mot Borggarden etter at sparebanken flytta til Sogndal.

 

Kontakt

Det er ikkje fast kontortid, kontakt oss helst på epost post@leikangernh.no

Einar Skram Husabø har mobil 900 63 355.