Verdiskaping i økosystemtenester

Prosjektstart:

2015

Vår rolle:

Medlem i styringsgruppa

Om prosjektet:

Samarbeidsnettverket sogn.no er satt saman av bedrifter som har ein ting til felles: nærleik til naturen og entusiasmen for eit aktivt levesett.

Ideen bak prosjektet er å få fram Sogn som ein region for sunn og aktiv livsstil. Kommunane i Indre Sogn (Sogndal, Balestrand, Leikanger, Luster, Årdal, Lærdal, Aurland, Høyanger og Vik) er eit perfekt utgangpunkt for dette. Få stader er det kort mellom aktivitetane, og vi har ein unik og mangfaldig fagekspertise på bruk og foredling av naturressursane.

Naturkompetansen innan matproduksjon, opplevingsproduksjon, helsetilbod og forskings- og utdanningsarbeid skapar næringsmiljø for innovative idear og nyskapande verdikjeder. Her finn du bedrifter som arrangerer fjellturar, produserer mat og utstyr. 

Sjå meir om prosjektet: sogn.no

Gasta Design