Hangar Sogndal Lufthamn

Prosjektstart:

2015. Eige selskap vart skipa i september 2018.

Deltakarar:

Næringslivet i Sogn, kommunar i Sogn, Fylkeskommunen i Sogn og Fjordane og departement.

Vår rolle:

Pådrivar, stifter og utviklar av prosjekt.

Om prosjektet:

Planen få realisert hangar på Sogndal Lufthamn, Haukåsen i 2019. En hangar vil gje innbyggarane eit tryggare, meir pårekneleg og betre flytilbod. Det er ønskje om sikre avgangar og fleire direkterutar. Dette kjem som ein direkte effekt av hangar til nattstasjonerte fly på Haukåsen. Planen er ferdigstilt og vi nærmar oss ein realisering.

Les Høyringsinnspel - ny konkurranse om regionale ruteflygingar i Sør-Noreg frå 2020
(sendt til Fylkeskommunen og Samferdselsdepartementet i april 2018).

Gasta Design