Kva gjer me?

Legge inn ein hovedtekst her? Legge inn ein hovedtekst her? Legge inn ein hovedtekst her?

 
Grunderkontoret_Campus_1562.jpg

Hjelp til etablering

I Sogndal skal det vere lett å starte eiga verksemd. Rammevilkåra for vekst og utvikling ligg godt tilrette.

Grunderkontoret_Campus_1536.jpg

Nettverk

Etablere og utvikle nettverk mellom næringsverksemder og offentlege instansar.

 
Grunderkontoret_Campus_1722.jpg

Marknadsføring

Synleggjere kommunene og regionen som attraktiv lokaliseringsstad for verksemder i privat og offentleg sektor.

Grunderkontoret_Campus_1412.jpg

Regionsutvikling

Stimulere utvikling av handelsnæringa og nye attraktive næringsareal.