Gründer

Sogn Næring tilbyr rådgjeving og rettleiing til alle som ønskjer å starte eiga verksemd.

→ Les meir

Næringsfond

Sogn Næring AS forvaltar det kommunale næringsfondet for Sogndal kommune og Leikanger kommune.

→ Les meir

Utvikling av bedrift

I Sogndal skal det vere lett å starte eiga verksemd. Rammevilkåra for vekst og utvikling ligg godt tilrette.

→ Les meir

Kalender

Info

Feed

 

Aktuelt