Våre eigarar

Sogn Næring er eigd i fellesskap av Sogndal kommune og næringslivet i Sogndal, og er såleis ei felles satsing for å gi arbeidet med næringsutvikling i regionen eit løft. Våre eigarar er: