Vitensenter Sogn og Fjordane er skipa

Sogn Næring er stolte over å få vere med på å skipe Vitensenter Sogn og Fjordane. Senteret vert sentralt i rekruttering, kunskapsbugging og utviklingarbeid i tida framover, og Sogn Næring står for 200.000 av den totale skipinngskapitalen på 3.060.000

Aksjonærane var samla til skipingsmøte 8. februar 2018. I tillegg til Sogn Næring har selskapet desse eigarane:

Høgskulen på Vestlandet    Kr 100.000  
Vestlandsforsking    Kr 230.000     
Sogn og Fjordane fylkeskommune    Kr 1.020.000     
Sogndal kommune    Kr 450.000     
NITO    Kr 100.000     
Leikanger kommune    Kr 110.000     
Lærdal kommune    Kr 110.000     
Luster kommune    Kr 170.000     
Førde kommune    Kr 50.000     
Sogn næring/Sogndal næringsforening    Kr 200.000     
Kaupanger næringsforening    Kr 300 000     
Vik kommune    Kr 120.000     
Flora kommune    Kr 100.000     

Skipingsmøtet valde dette styret:

Tor Arne Ness, Kaupanger næringsforening, Leiar
Merete Lunde, Vestlandsforsking, Nestleiar
Liv Synnøve Bøyum, Sogndal kommune, Medlem
Bjørg Kristin Selvik, Høgskulen på Vestlandet, Medlem
Ole Johnny Stubhaug, Sogn og Fjordane fylkeskommune, Medlem
Roy Egil Stadheim, Vik kommune, Medlem
NN (Styret har fullmakt til å supplere med ein medlem frå NITO og kommunane Flora og Førde i samarbeid)

og med desse personlege vara-medlemmane:

Einar Vatlestad, Sogndal kommune, Vara (for Liv Synnøve Bøyum)
Erik Kyrkjebø, Høgskulen på Vestlandet, Vara (for Bjørg Kristin Selvik)
Senea Sabanovic, Sogn og Fjordane fylkeskommune, Vara (for Ole Johnny Stubhaug)
Ivar Petter Grøtte, Vestlandsforsking, Vara (for Merete Lunde)
Agnar Holen, Sogndal næringsforening, Vara (for Tor Arne Ness)
Marit Aakrø Tennø, Luster kommune, Vara (for Roy Egil Stadheim)
Jan Einan, NITO, Vara (for NN)

Du kan lese prosjektplanen her

Torgeir Skålid