Teknoløftet inviterer til samling 7. november

Skjermbilde 2018-09-26 kl. 14.57.06.png

Onsdag 7. nov. inviterer Teknoløftet Sogn og Fjordane (HVL, VF, Kunnskapsparken, Sintef) til samling på Skei!

Referansegruppa, styringsgruppa og alle interesserte frå næringslivet er invitert for å drøfte behova i næringslivet for etter- og vidareutdanningstilbod, studentoppgåver, kva relevante case stipendiatane i prosjektet kan bruke i sine forskingsprosjekt, og kva andre mogleg former for samarbeid næringslivet ynskjer mot prosjektet.

Vi er svært glade for å ha fått på plass fire svært kompetente doktorgradsstipendiatar, og at alle kan begynne på prosjekta sine i løpet av hausten. Det er viktig for oss at DE får vere med å bestemma kva problem dei skal løyse.

Frå kl 10-14 (lunsj 12) er og IT-studium i fylket og nettverking på agendaen. Prosjektet og deltakarane vil kort presentere seg. Kva Big Data og robotisering er blir forklart. Eli Nummedal, HVL, fortel om dagens IT-studium, studentar og mobilisering framover og Anne Mette Hjelle inspirerer med erfaringar med nettverk, jenter og teknologi, godt supplert av Jøril Hovland frå Kunnskapsparken.

Men størstedelen av arrangementet går ut på å høyre på behov og idear frå næringslivet vårt og god dialog.

Deltaking med lunsj vert sjølvsagt dekka av prosjektet. Møt sjølv og/eller send ein medarbeidar!

Velkomen til dialogkafe!

Påmelding.

Lisbeth Bringeboen