Sogndal kommune - Vertskapskommune for offentlege arbeidsplassar

IMG_1936.JPG

Nye Sogndal kommune - Vertskapskommune for offentlege arbeidsplassar
-Mogelegheiter og utfordringar – Ny rapport lansert 07.03.2018

På oppdrag frå rådmennene i Balestrand, Leikanger, Luster og Sogndal har Sogn Næring utvikla rapporten Sogndal kommune - Vertskapskommune for offentlege arbeidsplassar.

Rapporten vart overlevert 4 ordførarar og prosjektrådmannen for nye Sogndal kommune onsdag 7/3 2018 på Tinghuset på Leikanger.

Rapporten er ført i pennen av Oddvar Flæte og Jostein Fondenes.

Du kan lese rapporten her
 

Gasta Design